K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Dohoda o náhradě škody

DOHODA MEZI OBVINĚNÝM A POŠKOZENÝM

O NÁHRADĚ ŠKODY

Podle § 307 trestního řádu

 

 

 

Obviněný:                           ................., nar. ................., trvale bytem ......................,

 

a

 

Poškozený: ................., nar. ................., trvale bytem ......................,

zastoupená právním zástupcem …………………………….

 

 

 

Uzavřeli dnešního dne tuto dohodu o náhradě škody podle § 307 trestního řádu.

 

 

I.

Obviněný ................. je obžalobou spisová zn. ………………….. podanou dne …………….. u Okresního soudu ................. obžalován ze spáchání trestného činu zpronevěry podle § 248 odstavce 1 trestního zákona.

 

II.

Trestného činu uvedeného v odstavci I. se dle obžaloby dopustil obviněný tím, že jako zaměstnanec poškozené společnosti, pracující na pozici prodejce komunikační techniky, si dne ………………. přisvojil …………………… v ceně 33.205 Kč patřící poškozenému a tento později prodal. Tím způsobil na majetku poškozeného nikoliv nepatrnou škodu.

 

III.

Obviněný ................. přiznává, že výše uvedený skutek spáchal a na základě toho, podle své svobodné vůle, uzavírá s poškozeným tuto dohodu o náhradě způsobené škody ve výši 33.205 Kč.

 

IV.

Obviněný ................. se touto dohodou zavazuje uhradit způsobenou škodu ve 10 měsíčních splátkách. První splátku uhradí poškozenému při podpisu této dohody a následující splátky vždy do konce kalendářního měsíce.

 

V.

Poškozený i obviněný na základě své svobodné vůle souhlasí s touto dohodou a důkaz toho připojují své podpisy.

 

V ................., dne …………………

 

 

 

 

………………………………………           …………………………………..…………..

................. - obviněný                                                              ................ - poškozený

Ochrana osobních údajů.