K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Obecně závazná vyhláška, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

Obec……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. ..../200.,

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

 

 

Zastupitelstvo obce ............ se na svém zasedání dne .......... usnesením č. …usneslo vydat na základě § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce

 

(1) U staveb …(např. uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) zákona č.338/1992 Sb.)… se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující výši:

 

a)         část obce ………………………                    koeficient …,

b)         část obce ………………………                    koeficient …,

c)         část obce ………………………                    koeficient ….

 

(2) U staveb … (např. u staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 338/1992 Sb.)… se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., koeficientem ve výši 1,5.

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 200. .

 

            Podpis                   Podpis

            …………….         ………………

            Jméno Příjmení  Jméno Příjmení

            místostarosta    starosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

Ochrana osobních údajů.