K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Obecně závazná vyhláška, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné dezinsekce/deratizace

Obec……………….

 

Obecně závazná vyhláška č. …/200.,

kterou se nařizuje provedení speciální ochranné dezinsekce/deratizace

 

Zastupitelstvo obce ...……..se na svém zasedání dne …..usnesením č. …usneslo vydat  na základě § 96 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění  zákona č. 274/2003 Sb., a v souladu s § 10 zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb. a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

(1) Na základě zvýšeného výskytu  …(uvést druh členovce nebo hlodavce) ……  se k ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění  nařizuje na území obce …  (na území části obce …….) provedení speciální ochranné dezinsekce/deratizace.1)

(2)  Speciální ochranná dezinsekce/deratizace se provede na území obce/v částech obce …………..   v době od ……….200.  do … … 200. .

 

 

Čl. 2

Speciální ochrannou dezinsekci/deratizaci podle čl. 1 zajistí a provedou osoby stanovené zvláštním právním předpisem. 2)

 

Čl. 3

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška obce nabývá účinnosti dnem ................ a pozbývá platnosti dne … … .

           Podpis                                                                                        Podpis

……………………..                                                                ………………………..

    Jméno Příjmení                                                                          Jméno Příjmení

       místostarosta                                                                                  starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

____________________________________

1) § 55 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů , ve snění zákona č. 274/2003 Sb.

2) § 57 odst.  2 a § 58 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  a o změně některých souvisejících zákonů , ve snění pozdějších předpisů

Ochrana osobních údajů.