K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu

Usnesení o odepření práva nahlédnout do spisu

 

KRAJSKÝ  ÚŘAD  …………… KRAJE

……………………….

…….……………

___________________________________________________________________________

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

U S N E S E N Í

 

            Krajský úřad ……………. kraje rozhodl takto:

 

Podle § 38 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), se odepírá ………………………  (jiným osobám uvedeným v § 38 odst. 2 správního řádu) nahlédnutí do spisu (nebo jeho části) čj. …………….

 

 

Odůvodnění:

 

            (Konkretizovat důvod odepření, např. osoba usilující o nahlédnutí do spisu není účastníkem řízení a neprokázala právní zájem nebo jiný vážný důvod.)

 

 

Poučení o opravném prostředku:

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu ………., a to podáním učiněným u Krajského úřadu ………… kraje. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

                                                                                    

                                                     

 

                                                       (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední  osoby)

          

                                                                               (otisk úředního razítka)

 

 

                                                                                          

-  toto usnesení se oznamuje pouze osobě, jíž se odepření týká

- toto usnesení lze vydat bez předchozího řízení za splnění podmínek uvedených v § 76 odst. 2 správního řádu

Ochrana osobních údajů.