K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Usnesení o zrušení funkce opatrovníka

Usnesení o zrušení funkce opatrovníka

 

MĚSTSKÝ  ÚŘAD  ……………

……………………….

…….……………

 

Čj. …………….                                                                                                        (datum)

 

 

 

USNESENÍ

 

 

Městský úřad ……………….., odbor ……….. příslušný dle ustanovení § …… zákona č. ………… ve věci ………………………… rozhodl  takto:

 

Podle ustanovení § 32 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se v řízení ve věci ……………………………

 

r u š í

 

ustanovení opatrovníka ………………….. ustanoveného usnesením ze dne …........ č.j. ……………… účastníkovi řízení ……………., nar. …………….., trvale bytem ……………

 

a

 

ustanovuje se

 

pro hájení práv v řízení opatrovník  jiný …………, nar. ……., trvale bytem ………………..

 

 

O d ů v o d n ě n í :

 

(V odůvodnění usnesení se uvede, jaké důvody ve smyslu ustanovení § 32 odst. 7 správního řádu vedly správní orgán ke zrušení předchozího ustanovení opatrovníka a co vedlo správní orgán k ustanovení opatrovníka jiného. Je zapotřebí přesně konkretizovat všechny osoby – předchozího opatrovníka, nového opatrovníka…)

 

 

P o u č e n í :

 

 

Proti tomuto usnesení se lze podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu ………., a to podáním učiněným u Městského úřadu …………. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

 

V ………………… dne ……………………….

 

jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněné úřední osoby

 

____________________________________

-           usnesení se oznamuje podle § 32 odst. 6 správního řádu

Ochrana osobních údajů.