K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Dřeviny - vzor nepovolení

OBECNÍ ÚŘAD…………………………………….

 

 

 

Č.j.:                                                   Vyřizuje:                                            V …………. dne………             

 

 

R O Z H O D N U T Í

 

Výrok:

 

Obecní úřad v………….., jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 75 a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost p…………………….. ze dne ……….. o vydání povolení k pokácení ……………………na pozemku p. č. …….., jehož je vlastníkem, v katastrálním území…………… 

 

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin(y) Obecní úřad v ……….. rozhodl takto:

 

 

Pokácení …………………..….v……….p. č………………………………….v k. ú………

 

se nepovoluje.

 

 

Odůvodnění:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku.

 

Poučení o odvolání:

 

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………kraje, adresa…… podáním učiněným u Obecního úřadu v ……..

 

                                                                                    

                                                                            _podpis_______________

                                                                              jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby

                                                                              (např. starosta obce)

                                                                              úřední (kulaté) razítko Obecního úřadu v …

 

 

Obdrží na doručenku:

Účastníci řízení

-           žadatel

-           obec

-           jiný účastník řízení, např. občanské sdružení podle § 70 zákona č. 114/1992 Sb.

Ochrana osobních údajů.