K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování

 

 

................................

(dále jen „Zprostředkovatel“)

 

a

......................................

(dále jen „Zájemce“)

 

(společně dále také „smluvní strany“)

 

uzavřeli dnešního dne tuto

 

zprostředkovatelskou smlouvu

 

uzavřenou dle § 774 a násl. zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanský zákoník

 

1.

ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ

 

Zájemce hodlá uzavřít kupní smlouvu o prodeji ........................,

 

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

 

1. Zprostředkovatel se zavazuje zprostředkovat uzavření kupních smluv o prodeji ................................. s třetími osobami.

2. Zájemce se zavazuje, že Zprostředkovateli poskytne odměnu, pokud Zprostředkovatel uzavření Smlouvy zprostředkuje.

 

3.

ODMĚNA

 

3. Zprostředkovatel a Zájemce se dohodli, že odměna za plnění specifikovaná v čl. 2 této smlouvy činí .......................Kč (slovy: ......................... korun českých).

 

4.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

4.Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

 

 

V .................. dne .................

 

Podpisy

Ochrana osobních údajů.