K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Návrh na zrušení obchodní společnosti

Návrh na zrušení obchodní společnosti

 

Soudu v ..........................

 

Navrhovatel: ......................................

 

Další účastník řízení: ( společnost) .............................

 

                       

Návrh na zrušení obchodní společnosti ............................. podle § 152 obch. zák.

Dvojmo

Kolky za 1000,– Kč

 

 

Přílohy:

          kopie rozvahy k ...........................

          kopie výkazu zisků a ztrát k ............................

          kopie účetních závěrek za roky .........................

          kopie osvědčení likvidátora

          souhlas .......................... se jmenováním likvidátorem ze dne ...................... a kopie jeho osvědčení

 

 

I.

Společenskou smlouvou ze dne .................. jsme založili obchodní společnost ......................... (dále jen „společnost“). Od .......................... je společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ......................................

Důkaz:  společenská smlouva z .........................

výpis z obchodního rejstříku .........................

 

 

II.

Společnost hospodaří od ............................ se ztrátou. Po dobu delší než dva roky tedy nedosahuje čistého zisku.

Důkaz:  účetní závěrky za rok ........................... (viz sbírka listin ..........................)

výkaz zisků a ztrát a rozvaha k ...................

 

 

III.

Podle § 152 obch. zák. se mohou společníci u soudu domáhat zrušení společnosti z důvodů a za podmínek stanovených ve společenské smlouvě.

V čl. ........................ shora uvedené společenské smlouvy je zakotveno právo společníka domáhat se podle § 152 obch. zák. zrušení společnosti soudem, pokud společnost po dobu delší než dva roky nedosahuje čistého zisku.

Jako společník společnosti ..................... využívám své uvedené právo a činím tento návrh. Jako likvidátora navrhuji .........................., jenž k tomu má potřebnou kvalifikaci.

Důkaz:  osvědčení likvidátora ....................

 

 

IV.

S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby soud vydal toto

 

usnesení:

 

Obchodní společnost ............................, se sídlem ...................................., se zrušuje s likvidací.

Likvidátorem společnosti jmenuje soud ..........................

Společnost ...................................... je povinna nahradit navrhovateli náklady řízení do tří dnů od právní moci usnesení

 

 

V ...................... dne .........................

                       

 

Podpis

 

 

SOUHLAS SE JMENOVÁNÍM LIKVIDÁTOTREM

 

 

Já níže podepsaný ............................ ., souhlasím s tím, abych byl jmenován likvidátorem obchodní společnosti .......................... se sídlem L.........................

 

 

V ...................... dne .........................

                       

 

Podpis

Ochrana osobních údajů.