K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
vzory

 Vzory - podle abecedy
 Vzory na C, Č
 Vzory na D
 Vzory na E
 Vzory na F
 Vzory na H
 Vzory na K
 Vzory na L
 Vzory na M
 Vzory na N
 Vzory na O
 Vzory na P
 Vzory na R
 Vzory na S, Š
 Vzory na U
 Vzory na V
 Vzory na Z, Ž

Vyhledávání zde

Vzor nájemní smlouvy volně ke stažení.

Naleznete zde
417 vzorů.

Kupní smlouva na auto

Kupní smlouva na auto (nákup motorového vozidla) je velmi často používanou kupní smlouvou. Na této stránce naleznete vzor kupní smlouvy na auto ke stažení.

Kupní smlouva

 

uzavřená ve smyslu ust. § 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami

 

1. Prodávající :

 

2. Kupující :

I.

Předmět koupě a cena

 

Předmětem koupě je osobní automobil značka/typ, SPZ

 

Výrobní číslo podvozku a karoserie…………………………

Výrobní číslo motoru………………………………………….

Počet najetých kilometrů……………………………………..

 

Výbava: autorádio ……………………v pořizovací ceně ………….., ze dne………….

Technická způsobilost výše uvedeného os. automobilu je uvedena v technickém průkazu vozidla a platí do …………. Osvědčenío o měření emisí má platnost do ………………..

Sjednaná kupní cena je ………………..,- Kč (slovy …………………………).

 

 

II.

Termín a způsob dodání

 

Předmět koupě, os. automobil uvedený v odst. I., byl prodávajícím dodán kupujícímu dne

…………………... Přepis předmětu koupě byl uskutečněn dne ……………………a tímto dnem se kupující stává vlastníkem předmětu koupě.

 

III.

Odpovědnost prodávajícího za vady

 

Obě strany společně konstatují, že dohodnutá kupní cena odpovídá stáří vozidla, míře jeho opotřebení a jeho současnému technickému stavu. Na případné skryté technické závady, které nebyly úmyslné a které nebylo možno při předání a převzetí vozidla zjistit, poskytuje prodávající kupujícímu záruku ………. dnů. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé neopatrným nebo neodborným zacházením ze strany kupujícího, nebo případnou havárií vozidla.

 

IV.

Zaplacení kupní ceny

 

Kupující zaplatil kupní cenu dnem převzetí předmětu koupě dne……………. prodávajícímu.

 

V.

Ostatní ujednání

 

Pokud se účastníci v této smlouvě nedohodli jinak, řídí se jejich právní vztah ustanovením obchodního zákoníku o kupní smlouvě.

Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, každý účastník přejímá jeden výtisk.

 

 

 

V ……………………. dne …………….

 

 

..................................................... ..............................................................

prodávající kupující

Ochrana osobních údajů.